« Scoor met Intellectual Capital Reporting | Hoofdmenu | Aandacht, aandacht! De goocheltruc van de expert! »

Reacties

Philippe Leliaert

James Brian Quinn onderscheidt niet alleen "weten wat (te doen)" en "weten hoe (het te doen)", maar ook nog "weten waarom (het te doen/het zó gedaan wordt)". Het zijn de drie steunpilaren en verklaringen/vertalingen van "knowledge", die je bovendien alle drie nodig hebt om aan degelijk kennisbeheer (KM) te doen.
Het "weten wat" omhelst voornamelijk de expliciete kennis. Het "weten hoe" is voornamelijk taciete kennis, die uit ervaring (= het doen) komt. Het "weten waarom" komt dan weer meestal uit studie of een leer-cyclus (zich vragen stellen waarom iets al dan niet werkt, en het continu streven naar verbetering).
Zo kun je leren fietsen maar het vergt heel wat studie en 'leren' om tot de meest energie-efficiënte manier van 'koersen' te komen.
Quinn definieert tenslotte ook nog "wisdom" als zijnde "caring why": dit plaatst kennis in een context van (morele) waarden, en kan aldus de keuze bepalen tussen verschillende opties van wat, hoe en waarom men iets doet.
Zo weten vele mensen "hoe" met een wagen te rijden, kunnen ze ook het "wat" beschrijven (al dan niet na enig denkwerk), en kunnen sommigen ook nog uitleggen waarom een wagen zó werkt (de electro-mechaniek). Maar zelfs dan heb je verschillende manieren - lees rijstijlen - om met de wagen van A naar B te geraken. Daaronder ook een passieve rijstijl en een 'groen-vriendelijke' rijstijl.
In de context van een bedrijf komt wijsheid op het punt waar men specifiek kennis gaat beheren en optimaliseren in functie van de objectieven van de gehele organisatie.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.