Mijn foto

Vorming - Training

Boek KM

  • Kennismanagement, de vierde golf.

« Registraties en documentatie: 2 kernbegrippen! | Hoofdmenu | Vertrouwen: het belangrijkste kapitaal? »

Reacties

Marc Somers

Interessante gedachten en als noodhulporganisatie en uit contacten met andere personen die crisissen analyseren ook heel herkenbaar.

Wij hebben het helaas heel moeilijk om "out of the box" te denken en zeker op momenten dat dit zou moeten kunnen.

Goede communicatie is cruciaal in dergelijke situaties en ook daar zijn we niet op voorbereid.

De schuld bij personen leggen is een natuurlijke, menselijke oplossing. Men heeft nood aan een zondebok.

Achteraf is het makkelijk om analyses te maken, maar wat doe je daar mee in andere, niet vergelijkbare situaties? Zijn lessons learned steeds behulpzaam in nieuwe crissisen?

Marc Somers

Boerenbond-voorzitter Piet Vanthemsche ziet parallellen tussen de bankcrisis en de dioxinecrisis die ons land in 1999 trof. Dat nu zoals toen Jean-Luc Dehaene zijn volle verantwoordelijkheid opneemt is goed nieuws voor de betrokken sector. "Tijdens de dioxinecrisis stopte hij zijn verkiezingscampagne, stroopte de mouwen op en ging mee met ons het probleem te lijf. Ik heb uit die periode een zeer groot respect voor hem overgehouden", aldus Vanthemsche.

Net als de dioxinecrisis is het financieel debacle een echte systeemcrisis met dezelfde ingrediënten. "Het systeem werd sluipend besmet en het probleem had al een tijd gewoekerd voor men vaststelde hoe groot het eigenlijk wel was. Ook hier werken de beproefde recepten niet meer en zijn er heel wat onzekerheden, factoren die niemand in de hand heeft. De crisismanager blijven oplossingen zoeken, maar iedere keer blijken die ontoereikend", aldus Vanthemsche, die tijdens de dioxinecrisis kabinetschef was van toenmalige landbouwminister Karel Pinxten.

"En ook nu staan de beste stuurlui aan wal", aldus Vanthemsche die betreurt dat, net als bij de dioxinecrisis, Europa er niet in slaagt een bijdrage te leveren aan een oplossing. "Dat zou nochtans de evidentie zelve moeten zijn in een sector die bij uitstek internationaal actief is. Maar als er stront aan de knikker is, moeten de listaten zelf het vuile werk doen".(KS)

Patrick Merlevede

Ik zou het effect van de attitude en motivatie van het management-team willen benadrukken (zoals we die met onze iWAM vragenlijst kunnen meten).

Als men zegt "inability to integrate multiple perspectives", dan kan dat verklaard worden door de manier waarop informatie gefilterd wordt. In heel wat organizaties is het top management het laatste op de hoogte van de echte problemen waar het bedrijf mee te kampen heeft, bv. omdat ze niet echt beried zijn naar "problemen" of "details" te luisteren. Ik denk bv. aan de case van de internetbank Egg, die we in ons boek kennismanagement vermeldden. Ook deze bank ging ten onder...

Maarten Cannaerts

Boeiende vraag - doet me denken aan de "wisdom of crowds" theorie:

De menigte (=bvb werknemers) zullen er maar onder zeer bepaalde voorwaarden in slagen om te komen tot gezamenlijke inzichten die meer waard zijn dan de individuele mening(en):

- de leden van de 'crowd' moeten onafhankelijk werken. Dus niet vijftien mensen in één team die zeggen "oei - dit loopt fout af", maar wel mensen verspreid over de ganse organisatie...

-... en dus moeten er ook (kennis)systemen zijn om informatie buiten de hiërarchische wegen te laten vloeien. Transversaal denken -> niet via de manager, diens manager, en tenslotte (als de boodschap daar al geraakt) via de CEO, maar wel via informele contacten en wegen.

- en zoals gesuggereerd moet je systemen hebben om de expertmeningen te onderscheiden van de cafépraat. Neem eens een kijkje op www.tijd.be en klik eens door de tientallen (honderden) reacties die vaak eerder in de cafépraatcategorie thuishoren. Om daar een rode draad in te vinden - bijna onmogelijk.

Boeiende referentie - dank je wel voor de mooie tip.

---
Maarten Cannaerts
kennismanager KBC ICT Services
http://www.linkedin.com/in/maartencannaerts

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.